הספינה הציונית הראשונה

מי הייתה הספינה הציונית הראשונה?