מסע הפנדרים בים הסרוני

רשמי מסע של חברי הקהילה בים הסרוני, יוון 2015