קהילת שייטי הכרמל – הקמה מחודשת

לאחרונה התארגנה בחיפה קבוצה גדולה של בעלי עניין בתווך הימי למטרות ספורט עממי ושייט.