שיוט ערים 2017

שיוט הערים ה-61 הסתיים בחיפה – 250 שייטים הגיעו לקו הגמר