חברי הנהלה

 • קומודור: שלמה (מומו) כהן
 • מורדי גפן
 • שלמה קפון
 • ליז לוסקי
 • יוחאי פלצור
 • רון ליאון
 • ארז שחר
 • ליאב מנחם
 • איילת שריר
 • ראובן פונימנסקי
 • ליאורה צור
 • טל צ'יפרוט