הנחיות ליוצאים ולחוזרים לחו"ל

להלן סיכום ההנחיות ליוצאים לחו"ל כפי שהתקבלו במסגרת התדרוך הבטחוני 13/4/22

תדרוך בטחוני בזום, חלק א' ו- חלק ב', למפליגים לחו"ל ע״י חיל הים כלל את המנהלות שלהלן:
טרם היציאה לחו"ל:

טרם החזרה לארץ: