שיט זה ספורט של ג'נטלמנים (וגברות כמובן)

אנו, אנשי הים, חונכנו על כך שתחרויות יאכטות זה ספורט של ג'נטלמנים.

ג'נטלמן – "כינוי לגבר החי ומתנהג לפי אמות מידה הנובעות ממעמד חברתי גבוה יחסית, וכוללות נימוסים טובים, בעיקר כלפי נשים, אמינות גבוהה, קור רוח, הגינות, נכונות להודות בהפסד ומאפיינים נוספים התלויים בתקופה ובמקום." -Wikipedia

הבה ניתן הגדרה חדשה שאינה מכוונת למגדר מסוים: ג'נטלמן – "כינוי לגבר או אישה החיים ומתנהגים לפי אמות מידה גבוהות, הכוללות נימוסים טובים, אמינות גבוהה, קור רוח, הגינות, נכונות להודות בהפסד ומאפיינים נוספים התלויים בתקופה ובמקום."

באולימפיאדה ב-2008, זוג השייטים הקרואטים קיבלו את הגביע הבינלאומי למשחק הוגן על שויתרו על הסירה שלהם לטובת הצוות הדני שהיה מועמד למדליית זהב.
Photo by Clive Mason/Getty Images

מדוע תחרות יאכטות כונתה ספורט של ג'נטלמנים? איני יודע. אך אני יכול לתת את הסיבות שלי. הראשונה שבהן היא שזהו ספורט שיכול להיות מאד מסוכן, בו המשתתפים נסמכים על חבריהם במקרה חירום. ולראיה חוק מספר 1 בחוקי תחרויות השיט הבינלאומיים "עזרה לנמצאים בסכנה – מפרשית או מתחרה יתנו כל עזרה אפשרית לכל אדם או כלי שיט בסכנה" (תורגם ע"י צבי זיבלט, איגוד השיט הישראלי).

שנית מדובר בספורט שקשה מאד לשפוט בו (בד"כ אין מקום אחד בו יכול לעמוד שופט ולצפות על כל המשתתפים בתחרות) ועל כן ישנה הסתמכות גדולה על אמינות המתחרים ועל "המילה" שלהם.

אני מעריך שבשל הסיבות הללו, חוקי תחרויות השיט התפתחו והתעצבו מסביב לשיטת הערעורים והשימועים. כל מתחרה (או נציג רשמי) יכול להגיש ערעור על מתחרה אחר (או נציג רשמי) על עבירות אותן ראה במהלך התחרות. אותו ערעור יגיע לשימוע אצל וועדת הערעורים אשר בסיומו תוחלט "האשמה והעונש". דוגמא נוספת הינה הענישה העצמית (חוק 44 לחוקי תחרויות השיט) בה מתחרה אשר הבין שטעה במהלך התחרות, יכול לבצע עונש (סיבובים במקום) אשר עשוי לזכות אותו מפסילה במקרה של ערעור נגדו.


בתקופה האחרונה ביצענו מספר הדרכות בקהילה בנושא ערעורים וחוקי תחרויות השיט. בהדרכה הראשונה הדגשנו את הדרך הנכונה להגיש ערעור והצגנו מספר טעויות נפוצות של מתחרים מתחילים. הדרכה זו נועדה להראות את החשיבות של שיטת הערעורים בשמירה על ספורט הוגן וחברתי ולהדגיש כי ערעורים הם חלק בלתי נפרד מהתחרות.

דף המכיל קישורים למידע בתחום נמצא באתר.

בראייתי האישית ספורט של ג'נטלמנים מדבר בראש ובראשונה על ספורט בו אף מתחרה לא רוצה לפגוע במתחרה אחר ובסופו של יום תחרות כל המתחרים רוצים לשבת על כוס בירה (או תה) ולדבר על התחרות שעברה עליהם. וכמובן, על פי מנהג המקום, להשיא עצות!