קטגוריה: חברי הנהלה

טל צ'יפרוט

Posted by on 4.13.23 in חברי הנהלה

ליאורה צור

Posted by on 4.13.23 in חברי הנהלה

ראובן פונימנסקי

Posted by on 3.5.22 in חברי הנהלה

איילת שריר

Posted by on 3.5.22 in חברי הנהלה

ליאב מנחם

Posted by on 1.23.21 in חברי הנהלה

ארז שחר

Posted by on 6.7.19 in חברי הנהלה

תפקידים מיוחדים

Continue reading »

רון ליאון

Posted by on 6.7.19 in חברי הנהלה

תפקידים מיוחדים

Continue reading »

יוחאי פלצור

Posted by on 6.7.19 in חברי הנהלה

קצין תחרויות ויו"ר וועדת שיוטים

Continue reading »

ליז לוסקי

Posted by on 6.7.19 in חברי הנהלה

יו"ר וועדת התרבות

Continue reading »

שלמה קפון

Posted by on 6.7.19 in חברי הנהלה

יו"ר וועדת הכספים

Continue reading »

1 2