חברים שאינם

  • מיקי גלבוע ז"ל
  • יורם גרינברג ז"ל
  • שבי לוי ז"ל
  • איציק ממרן ז"ל
  • מתי שנורמן ז"ל
  • יונה בן-טל ז"ל
  • אריה אשד ז"ל
  • חנן קושינסקי ז"ל
  • שמעיה נתנוב ז"ל
  • מנו צברי ז"ל