אליפות החורף 2016-2017

תדרוך, קפה וכיבוד קל במעגן שביט ליד לוח המודעות, שעתיים לפני אות ההתראה לשיוט.

מוזמנות להשתתף : ספינות מפרש תחרותיות (ORC) וספינות עממי.
גמר הרשמה: 15/12/2016.
דמי הרשמה יהיו בסך 200 ש"ח לכל סירה או 50 ש"ח לכל שיוט עבור סירה שאינה מקהילת שייטי כרמל.
התחרות תנוהל ע"פ חוקי תחרויות השיט של קהילת שייטים כרמל, בהוראות השיט, חוקי ORC, והשלמות אשר יפורסמו באתר זה מעת לעת.
פרטים נוספים בהזמנה