אסיפה כללית- בחירות להנהלת הקהילה

אסיפה כללית לסיכום שנת העבודה 2022, אישור תכנית ותקציב 2023.

בחירות להנהלת הקהילה.

דרושים מתנדבים נמרצים ומחויבים  , נשמח על הצערת מתנדבי חברי ההנהלה, הקריאה לצעירות וצעירי הקהילה לקחת משמרת.

המעוניינים להיבחר מתבקשים למלא את הטופס למועמד להנהלה .

המעוניינים להיבחר ליו"ר ההנהלה- קומודור הקהילה מתבקשים לציין זאת בטופס.

להלן ההזמנה לאירוע:

הנכם מוזמנים לאסיפה הכללית של קהילת שייטי הכרמל לשנת 2023.

  1. האספה הכללית תתקיים ב-02/03/2023 במוזיאון חיל הים.
  2. מוזמנים: חברי קהילה ובני זוג.
  3. לכל חבר קהילה יש קול אחד בהצבעת מוסדות העמותה.
  4. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו בה לפחות רבע ממספר חברי העמותה, היה מנין זה בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם מספר הנוכחים פחת במהלך הישיבה.
  5. לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תתקיים האסיפה בשעה אחת יותר מאוחר ותהייה חוקית בכל מספר משתתפים כאמור בהזמנה זאת לאסיפה השנתית.

לוח זמנים:

 

 

מוזיאון ההעפלה וחיל הים, דרך אלנבי, חיפה, ישראל

טופס רישום

  ההרשמה נסגרה