אסיפה כללית 2020

הנך מוזמנ/ת לאסיפה הכללית השישית של קהילת שייטי הכרמל אשר תתקיים בתאריך 30/01/2020 בשעה 18:30 במוזיאון חיל הים.

זימון לאסיפה הכללית – עדכון 1

מצגת סיכום 2020

פרוטוקול אסיפה כללית 2020

סדר יום לאספה:

האספה תהיה בעלת מנין חוקי אם בתחילתה יופיעו לפחות 1/4 מהחברים. במידה ולא, תדחה האסיפה ל 19:00 ותתקיים מבלי חשיבות למספר החברים המשתתפים.

מוזיאון ההעפלה וחיל הים, דרך אלנבי, חיפה, ישראל