הרמת כוסית לכבוד ראש השנה בזום

ניפגש עם כוסית ביד להרמת כוסית ולברכות לכבוד ראש השנה.