הרמת כוסית לראש השנה תשפ"ג

ההרשמה נסגרה לאור מגבלת המקום במוזיאון וכמות הנרשמים

הרמת כוסית ראש השנה 2022

טופס רישום

    ההרשמה נסגרה