הרצאה בזום של דייזי הדרי

הרצאת שייטים.

המרצה דייזי הדרי מתשוט.