הרצאה על התחממות כדור הארץ

הרצאתו של תא"ל מיל דוד בן ימיני.