הרצאה של אלון דגן על מפרשים.

הרצאה על מפרשים אסימטרים וסימטריים
(קודים ) וכל הנלווה.