טקס זכרון לחנן קאושינסקי ז"ל

במסגרת שיוט הליגה של הקהילה שייערך ביום שישי 19 במרץ, נקיים טקס לזכרו וציונו של חברנו חנן קאושינסקי ז"ל.

0930- תדרוך במתכונת שגרה בשור רציף C-D

1045- טקס מסביב לספינה מובידיק שתעגון מצפון לפולינום.

1100- זינוק ראשון לשיוט הליגה, בניהול קברניט השיוט דרור לאובר.