ישיבת הנהלה לחודש אפריל

הישיבה תיערך במיפגש פיזי בחדר דיונים מעגן שביט בשעה 1830.

חברי קהילה מוזמנים לצפות בישיבה בזום.