ישיבת ועדת הפנים של הכנסת בנושא מרינות

הירוקים מתכוונים להשתתף ולהפגין בנושא המרינות בישראל.

מומלץ שכמה שיותר חברים ישתתפו בדיון הועדה וינסו להשמיע את קולנו.

 

ביום שני כ"ב בחשון , תשפ"א, 09 בנובמבר 2020

בשעה 10:00

סדר היום:

תכנון ופיתוח מעגנות (מרינות) בחופי ישראל

 

מוזמנים:        להרשמה

משרד הפנים, מינהל התכנון , משרד הבריאות, משרד המשפטים, המשרד להגנת הסביבה, משרד האוצר, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, רשות הספנות והנמלים, מרכז השלטון המקומי, פורום ה-15 , מרכז המועצות האזוריות, עיריית נתניה, עיריית אשקלון, עיריית חיפה, עיריית הרצליה, עיריית חדרה, החברה להגנת הטבע, רשות נחל הקישון, עמותת צלול, מטה המאבק, מגמה ירוקה, מכון חקר ימים ואגמים, אוניברסיטת תל-אביב, מוזמנים שונים

קישור לזום

 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqdO-trz0uHta5qmsRhqM6Q973Sq-io5_S

Meeting ID837 3651 6442

SecurityPasscode  648602

בברכה,

מזכירות ועדת הפנים והגנת הסביבה

02-6408812-3-5-7