מפרשים של תקוה- משט אתגרים בת"א

מסורת שנבנית, משט אתגרים בת"א בהשתתפות ספינות קהילת שייטי הכרמל