משט מפרש ירוק – מבוטל

בחנו אופציה לקיים משט סיום הקורונה לקפריסין.

הוחלט שלא לקיים.

רצ"ב סיכום דיון לקבלת ההחלטה.

סיכום ישיבת הנהלה 20210323