ערב קהילה בזום- הרצאת נתב

הרצאתו של הנתב איתי הרצוג על יום בחייו ופעילותו של נתב בנמל.

ממשקים עם השייטים ומה כדאי צריך וחשוב לדעת על השכנים.