ערב קהילת שייטי הכרמל- הרצאה של אורי גל

יום חמישי 10 בדצמבר בשעה 2000 ניפגש בזום להרצאתו של אורי גל.

תביאו סופגניה ונר, נזכור שמציינים גם את חג החנוכה.

מזכירים לכם באותה ההזדמנות להירשם לליגת החורף.

 

מערכת חדשה להכרות על זיהוי וסיוע באיתור חלקים בסירתך.

הערב יועבר בזום.