ערב קהילת שייטי הכרמל- הרצאה

הרצאתו של חבר הקהילה ד"ר טל ברמן

1800-התכנסות מפגש חברים.

1830- הרצאה.

נושא ההרצאה של טל ברמן:
The Voyage for Medmen
מג'ושוע סלוקום, סיר פרנסיס צ'צסטר, סיר רובין נוקס ועד לקירסטן נוישאפר סיפורם של השייטים הבודדים שעשו את הבלתי יאומן.

בית קסלר מעון אילן לנכים, חיפה, ישראל