הרצאת יונקים ימיים

הרצאה אחרונה לשנת העבודה 2022.

הנושא -3 עשורים של מחקרים על יונקים ימיים

הרצאתו של חברנו ד״ר עוז גופמן מחמל״י

1830-התכנסות מפגש חברים.

1915- הרצאה.

להרשמה באתר מוזיאוני חיפה. יש להשתמש בקוד קופון CARMEL

המוזיאון הימי הלאומי, דרך אלנבי, חיפה, ישראל