ערב קהילת שייטי הכרמל והרמת כוסית לראש השנה

 

1830-התכנסות מפגש חברים.

הרמת כוסית לחג.כיבוד עשיר

1900- הרצאת המשך של אוהד ושרון קלוג'ני על הרפתקאות הקריביים..

בית קסלר מעון אילן לנכים, חיפה, ישראל