ערב קהילת שייטי הכרמל במדעטק

התכנסות במדעטק בשעה 1830.

שם הרצאה : יום הים החג שנעלם

שם המרצה: ד"ר אלה באואר ברמן

 

בתאריך כ"ג באייר, במשך עשרות שנים, נחגג ברחבי הארץ יום הים. בתהלוכות סגנוניות ברחובות מרכזים בערים הגדולות, במפקדים, טקסים ומשטי סירות וספינות בים, ציינו הסוכנות היהודית, רשויות מקומיות,  מערכת החינוך והאגודות הימיות את היום.

בנוסף להצגת הדרכים השונות בהם נחגג יום הים, נבקש להבין את הנסיבות שהובילו לקביעת התאריך לציון יום זה.  מתי  ומדוע הפסיק יום הים להיות חלק מלוח השנה הישראלי, וכיצד, אם בכלל קשור יום הים ליחסה של התנועה הציונות לימאות ולספנים עברים.

מדעטק - המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל, חיפה, שמריהו לוין, חיפה, ישראל