קבלת פנים ליכטה טורקיז בים

מחווה של חברי הקהילה לחברינו מורדי גפן ואשר אלברג עם הגעתם לראשונה ארצה עם הספינה טורקיז.