רענון GMDSS

רענון עיתי על מערכות הקשר והרגולציה הנדרשת בנושא קשר הצלה ו- GMDSS

ההרצאה תינתן על ידי חבר הקהילה נמרוד פלצור בהתנדבות.

ההרצאה תינתן בזום. בשעה 1900