שיוט אתגרים השנתי בת"א

הוראות שייט לשיוט מפרשים של תקווה

קישור להרשמה

ואם אין לכם סירה ואתם מחפשים להצטרף:

קישור למי שמבקש להצטרף: