שיוט מפרשים של תקוה- אתגרים תל אביב

השיוט בארגון עמותת אתגרים

ספינות הקהילה מוזמנות להגיע לשיוט ולהצדיע לעמותה ולמוטביה.

התכנסות ספינות חיפאיות במרינה תא ב-16/6.

ההרשמה על פי הנחיות אתגרים.

אירוע מומלץ