שיוט קפריסין- בוטל

שיוט קפריסין- הנהלת הקהילה שקלה בכובד ראש את קיום האירוע בתנאי אי הוודאות והמצב הבטחוני הקיים. לאחר דיונים חוזרים ונשנים הוחלט ע״י ההנהלה לבטל את ארגון השיוט בשנה זאת. למען הסר ספק, אין ההנהלה סבורה שאין להפליג לקפריסין. נהפוך הוא, לדעתנו אירוע רב משתתפים בחשיפה ישראלית ברורה טומן פוטנציאל סיכון מסוים שלא ראוי שניקח עליו אחריות מרוכזת. כל סקיפר ושייט יתעדף ויקבע לעצמו את היעד והמועד כראות עיניו.