תדרוך והקראת הוראות לשיוט יפה

תדרוך לקראת שיוט יפה כולל הסבר על דרך איסוף הנקודות.

התדרוך יתקיים בזום בשעה 1900.

במידה ונחרוג מזמן ההקצבה של זום, נצא ונחזור לאותו הקישור.

 

https://us02web.zoom.us/j/84570233755?pwd=NWVUVHp1MkpsZ1huYkRxdmJhY3RCUT09