שיוט האדמירלים 2021

ORC1ORC2SayfanSnoniyotAmami
1 Hope Oran Almog Avraham Garda Zohar Mintz Hanna
2 Lou of Ixopo Tamar Shabtay Levi Bilbi
3 Blanc Bleu Mina Musly Samek Yanai

הזוכים

הזמנה למשט האדמירלים

הזמנה למשט האדמירלים

טופס רישום

  ההרשמה נסגרה

  רישום לשיוט האדמירלים 2021

  אם הרשמתכם לא נראית ברשימה, אנא נסו לרענן את הדף.

  boat-nameclass
  הלנהלא מתחרים
  HopeORC
  שאול הלויסנונית מערך גדול
  סמק ינאיסנונית מערך גדול
  בלהה שגבסנונית מערך גדול
  זורעסנונית מערך גדול
  lady viviעממי
  מינהORC
  RINAלא מתחרים
  בילביסנונית מערך גדול
  אורן אלמוגORC
  תמרORC
  סולרהעממי
  SHAYNAORC
  אדוות היםעממי
  Lou of IxopoORC
  Blanc bleuORC
  בלנדיין BellendaineORC
  Sunriseלא מתחרים
  Zazaעממי
  Fantaseaעממי
  טורקיזלא מתחרים
  Tzilaלא מתחרים