שיוט הבירות 2021

09:30 תדריך

11:00 זינוק

 

השתתפות מותנית בהרשמה מראש

 

 

טופס רישום

    ההרשמה נסגרה