שיוט אחי דקר ה-25

קהילת שייטי הכרמל ועמותת דולפין מתכבדים להודיע על מועד מתוכנן לאירוע השנתי לציון זכרם של חללי אח"י דקר. האירוע יכלול שיוט תחרותי בהשתתפות משפחות הנופלים, טקס סיום ועצרת זכרון בביה"ס לקציני ים בעכו.

לוגו משט דקר ה-25

טופס רישום

  קטגוריה*

  ORCעממיסנונית מערך גדולסנונית מערך קטןסייפןלא מתחרים

  עגינה

  לא זקוקים לעגינהזקוקים לעגינה במרינה שביט  מספר מקומות העגינה בחינם אשר הוקצו לאורחי המשט מוגבל.
  יש ליצור קשר ישירות עם המרינה לטובת תיאום


  יש ליצור קשר עם מעגנת שביט מראש על מנת לקבוע סידורי עגינה ולשלוח העתק כושר שיט וביטוח עדכניים
  :
  073-2196810, shavit-marina@israports.co.il


  עמותת דולפין ו/או קהילת שייטי הכרמל ו/או הוועדה המארגנת ו/או חבריה ו/או כל אדם או גוף העוזרים על ידם לא יהיו אחראים בצורה כל שהיא לפגיעה גופנית כל שהיא ו/או לנזק כלשהו לרכוש ו/או לגוף לפני, בזמן, או אחרי השיוט ו/או בקשר כל שהוא לשיוט. על כל משתתף לבטח את עצמו באופן אישי ועל חשבונו. כל האחריות לפגיעה ו/או נזק כל שהוא תהיה על המשתתף ו/או כל אדם שייקח חלק כל שהוא בשיוט.
  אף אדם או גוף הפועל פעולות כל שהן בהתאם לחוקים (כולל, בלי להגביל, את הרשות המארגנת כמוגדר בחוק 89, כל ועדת תחרות, ועדת ערעורים, ועדת ביקורת, וכל החברים בגופים אלו ועוזריהם) לא ישא בכל אחריות לכל אובדן, נזק, פגיעה או אי נוחות למפרשיות או למתחרים או לאנשים אחרים, הנובעים ישירות או בעקיפין מהחוקים, מדרך הפעולה או מהחלטותיהם או מכל פעולה או מחדל שלהם.


  בלחיצה על כפתור שלח, הינך מאשר/ת כי ספינתך מבוטחת בביטוח צד ג' כנדרש בהוראות השיט, וכן כי את/ה וצוות הספינה מפליגים על אחריותך הבלעדית ואין לך או לצוות הספינה טענות או תביעות כלפי המארגנים, ועדת המשט ו/או מי מטעמם.

  רישום לשיוט דקר 2024

  אם הרשמתכם לא נראית ברשימה, אנא נסו לרענן את הדף.

  סירהקטגוריה
  זולהלא מתחרים
  blue heavenלא מתחרים
  ExhaleORC
  LOVE-2לא מתחרים
  LOVE-2לא מתחרים
  Lizluעממי
  פנינת היםלא מתחרים
  סונאר תמרORC
  מינהORC
  YOLOORC
  SLYDORC
  DIAMONDעממי
  Tintinעממי
  talisעממי
  EDVALעממי
  רקעממי
  REVERIEלא מתחרים
  לינדהלא מתחרים
  סמירמיסORC
  קשת יםלא מתחרים
  Tzilaלא מתחרים
  איהלא מתחרים
  יאמילא מתחרים
  Ocean dreamלא מתחרים
  Peter panעממי
  מורגנהעממי
  Lovelyעממי
  Mermaid of DelawareORC
  סולרהעממי
  בלנדייןORC
  lady viviלא מתחרים
  אימפלהלא מתחרים
  Ice creamלא מתחרים
  Sunriseעממי
  ELLA 2עממי
  Magenעממי
  Ayaliעממי
  Paulaעממי
  הופORC
  בלה לילילא מתחרים
  ADVAT HAYAMלא מתחרים
  אגם אורלילא מתחרים
  טורקיזלא מתחרים
  ZAZAלא מתחרים
  גאילעממי
  משיעממי
  גין פאלאסעממי
  Charlene 3לא מתחרים
  חתולי ניו ווייבORC
  SEA U 1לא מתחרים
  Gone With The Windעממי
  SUN-ROSEעממי
  Spiritלא מתחרים
  מורגנהעממי
  רוזמריןלא מתחרים
  גיאעממי
  Amiciעממי
  פרידוםלא מתחרים
  12עממי
  זולהלא מתחרים
  "אורט ימי"לא מתחרים
  cyclopORC
  HOD GALIMעממי
  Lou of IxopoORC
  יובללא מתחרים
  אופוריהORC
  מואנהלא מתחרים
  אל יםעממי
  Sea-nergiaלא מתחרים
  OPALעממי
  Venusעממי
  Advat Hayamלא מתחרים
  בלה לילילא מתחרים
  TOMERלא מתחרים
  FearlessORC
  Blanc bleuORC
  הלנהלא מתחרים