שיוט משפחות היתולי נדחה עקב מיעוט נרשמים

שיוט אמצע החופש הגדול, מיועד לכל המשפחה ובדגש על דור ההמשך.

ניפגש בעגינה בפולינום ביום שבת בשעה 1200.

הפעלות תחרותיות היתוליות יועברו בקשר בערוץ 73.

נא להצטייד ברוח צעירה ובנוער לתחרויות.

פרסום שיוט משפחות היתולי 2020