משט לכבוד אבות של נכי איל"ן

במטרה להקל ולהוציא משפחות ממעגל ההתמודדות עם נכות של הילד, הקהילה יוזמת שת"פ עם איל"ן במסגרתו נוציא אבות של נכי איל"ן למספר שעות חוויתיות בים.

מארגן את האירוע מורדי.

לצורך האירוע אנו זקוקים למספר מתנדבים על סירותיהם שיירתמו ליוזמה.

לגבי האימהות, אל תדאגו, להן איל"ן מקיימת פעילות ייעודית ומיוחדת לנשים.

טופס רישום

    ההרשמה נסגרה