שיוט קריצ'מן ה-21 – מועדון ימי חדרה

הזמנה לשיוט קריצ'מן 23