הרצאה – חוויות מתוך מסע אישי וחציות האוקינוס

הזמנה להרצאה

בית קסלר מעון אילן לנכים, חיפה, ישראל