רענון חוקי השייט

סדנה רענון חוקי תחרויות השיט תחולק ל-2 מפגשים:

מטרות הסדנה:

הסדנה תתקיים במפגש  ווירטואלי מיקום הסדנה בזום.