תדרוך בטחוני לסקיפרים לקראת עונת ההפלגות לחו"ל

ההרשמה נסגרה

תדרוך בטחוני לסקיפרים לקראת עונת ההפלגות.

מיקום: בסיס חיפה, חיל הים.

1700-התכנסות מפגש חברים.

1730- סקירות ביטחוניות כולל תדרוך נהלי הכניסה והיציאה מהארץ.

נא להגיע עם תעודות זהות.

נא לנסות להשתמש ברכב נסיעה משותף עם חברים, מספר מקומות החניה מוגבל.

ההרשמה חובה!!!