משט לזכר שמעיה נתנוב

המשט מאורגן באהבה על ידי משפחת נתנוב

קישור להרשמה

הזמנה למשט שמעיה נתנוב 2021