ניקוד – Handicap

על מנת לאפשר לספינות מדגמים שונים בעלי יכולות שונות (מהירות הפלגה, זווית הפלגה מינימלית לרוח וכו') להתחרות ביחד בתחרות אחת, נדרשת שיטה אשר תאפשר להעריך את כולן על סולם יחיד.

בארץ נעשה בעבר שימוש במספר שיטות ניקוד: שיטת IRC, ניקוד מועדון שייטים כרמל ושיטת רייכרט. ב- 2014 הוכנסה לשימוש שיטת ORC. שיטה זו הינה שיטה המבוססת על מדידות, ומספקת מספר רב של מקדמים המאפשרים לעשות תיקון יותר טוב לתוצאות התחרות. שיטה זו מאפשרת להתחשב באורך המסלול, בעוצמות ובכיווני הרוח ועוד. שיטה זו נכנסת לשימוש בכל רחבי הארץ.

​קהילת שייטי כרמל בשיתוף הפורום לקידום השייט עברה לשימוש בשיטת ORC. השיטה, אשר החליפה את כל שיטות הניקוד הקיימות בארץ (IRC, רייכרט וניקוד קהילת שייטי כרמל) הינה שיטה מבוססת מדידות (לעומת שיטות סטטיסטיות כדוגמת רייכרט וניקוד קהילת שייטי כרמל) ופתוחה לחלוטין (לעומת IRC אשר מסתמכת על נוסחאות סודיות). השיטה תאפשר למתחרים מכל הארץ להתחרות בכלל התחרויות בארץ וכתלות בסוג התעודה גם בעולם.

​בשיטה זו ניתן לקבל שתי סוגי תעודות. תעודת מועדון (Club) ותעודה בינלאומית. תעודת מועדון הינה תעודה לשימוש בתחרויות בישראל אשר אינה דורשת מדידות מלאות אלא רק מדידות לשיקול דעת הסמכות הישראלית. תעודה בינלאומית תדרוש מדידות מלאות של הסירה, בתשלום.

עלות תעודה הינה 330 ש"ח. לטובת עידוד השיט התחרותי, קהילת שייטים כרמל תסבסד חלק מעלות התעודה ועל כן העלות הינה 275 ש"ח לחברים אשר שילמו דמי חבר. תוקף התעודה הוא לשנה קלנדרית לועזית או עד לשינוי אשר בוצע בסירה או במפרשים.

​מדידות אלו יבוצעו לכל סירה אשר בבעלות חבר בקהילת שייטי כרמל, ללא עלות.

בנוסף על מדידות אלו ידרשו בעלי הסירות למלא טופס פרטי סירה בהם נתונים בסיסיים.

קיימות סירות להם נידרש לבצע מדידות מלאות (סירות עליהן אין שום נתון במאגרי הנתונים של ORC), או סירות להן לא נוכל לתת ניקוד ORC (כדוגמת קטמרנים). לסירות אלו נבחן פתרונות אחרים בהמשך.

פירוט על שיטה זו, מאמרים, ספרים, הסברים ותעודות של כל הסירות להן ניקוד ORC בעולם תוכלו למצוא באתר: www.orc.org