רישום ל-ORC

תהליך הרישום והמדידות

​מדידות לתעודת ORC Club מבוצעות ע"י מודד שהוסמך ע"י ORC. המדידות המינימליות הנדרשות מפורטות בהמשך והן שרות שמוענק חינם לחברי קהילת שייטים כרמל ע"י הקהילה.

סירה אשר נמדדה כנדרש בעבר, הונפקה לה תעודה ולא בוצעו בה או במפרשיה כל שינוי לא נדרשת בביצוע מדידות חוזרות. בכל מקרה נתון הדבר לשיקול דעת המודד.

תוקף תעודה הינו לשנה קלנדרית לועזית או עם ביצוע שינוי כלשהוא לסירה/מפרשים, המוקדם מביניהם. כל תעודה חדשה מחייבת בעלות תעודה מלאה. 

באחריות בעלי הסירות לדווח על כל שינוי אשר בוצע בסירה או במפרשים.

מדידות לתעודת ORC International מבוצעות בעלות של 1000 ש"ח לסירה ע"פ נהלי מדידות ORC.

מדידה מינימלית עבור תעודת ORC Club תכלולנה:

למדידות נדרש להגיע עם אדם נוסף אשר יעזור בהורדה, נשיאה והרמה של המפרשים.

קיימות סירות להם נידרש לבצע מדידות מלאות (סירות עליהן אין שום נתון במאגרי הנתונים של ORC), או סירות להן לא נוכל לתת ניקוד ORC (כדוגמת קטמרנים).

פירוט על שיטה זו, מאמרים, ספרים, הסברים ותעודות של כל הסירות להן ניקוד ORC בעולם תוכלו למצוא באתר: www.orc.org