הצטרפות לקהילה

חברות בקהילה מקנה לחבר/ה:

חבר המצטרף לקהילה מתחייב לעמוד בהנחיות התקנון כמופיע באתר זה –

​הרשמה לקהילה כרוכה בתשלום סימלי של 120 ש"ח לשנה קלנדרית.

להרשמה, מלא את הטופס. לאחר לחיצה על "שלח" המערכת תעביר אותך לדף תשלום באשראי. התשלום באשראי הינו אופציונאלי ולא מחייב, אנו מעדיפים העברות בנקאיות. בכל מקרה הודע לנו באימייל חוזר אם ביצעת העברה בנקאית.
בנק 31,
סניף 112,
חשבון 379700
ע"ש קהילת שייטי הכרמל.

טופס הרשמה  תאריך לידה

  גודל חולצה

  פרטי בן/בת הזוג  כתובת

  אשראיהעברה בנקאית

  לאחר הלחיצה על כפתור שלח, תועבר לדף תשלום באשראי

  יש לבצע תשלום בהעברה בנקאית על סך 120 ש"ח למשתתף
  לפקודת "קהילת שייטי הכרמל" מס' חשבון 379700 בנק הבינלאומי הראשון 31 סניף 112.
  יש לשלוח אישור תשלום בדוא"ל: shayatei.hacarmel@gmail.com

  באישורי הנני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ככתבם וברוחם, הנני מתחייב לא לתבוע ומסיר כל אחריות מאת הקהילה או מי מנציגיה בגין אירועים המאורגנים על ידי העמותה ביבשה ו/או בים. הנני מצהיר שאני צוותי וספינתי מבוטחים על פי כל דין.