אליפות החורף – עדכון מס' 3

פורסמה הודעת וועדת התחרות מספר 3

העדכון כולל שינוי בתאריכי התחרות בחודש פברואר