אסדת כריש

המצגת שהוצגה בתדרוך הבטחוני לגבי אסדת כריש