בלוג קהילת שייטים כרמל

קהילת שייטי הכרמל מעוניינת להגביר את הרב שיח שבין חברי העמותה בנושאים הקשורים לשייט.
לצורך כך נפתח בלוג ייעודי לפירסום מאמרי דיעה, התייחסויות מקצועיות, רשמי מסע וכו'. כל מאמר שעומד בקריטריונים שהוגדרו בעמותה ואינו מוגדר כפירסום מסחרי יועבר לקומודור או לקצין האינפורמציה (IT) לאישור לפני פירסומו באתר.

מוזמנים לקרוא את המאמר הראשון בנושא "עידוד תחרותיות בקהילה עממית"

לבלוג